Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imigračné856 SGWaAP
0.452vízové780 SGWaAP
0.459imigračný4317 SGWaAP
0.471prisťahovalecké434 SGWaAP
0.513imigračný_úradník775 SGWaAP
0.542imigračná2654 SGWaAP
0.594azylové4000 SGWaAP
0.598prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.598vízová2940 SGWaAP
0.603utečenecké786 SGWaAP
0.607vízum51245 SGWaAP
0.613vízový2038 SGWaAP
0.620nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.623dublinské740 SGWaAP
0.627nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.632pasové621 SGWaAP
0.645ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.650ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.651protiteroristické1506 SGWaAP
0.658turistické_vízum1636 SGWaAP
0.659prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.673pasová_kontrola2443 SGWaAP
0.674študentské_vízum1138 SGWaAP
0.676migračné1180 SGWaAP