Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imigračná_politika2081 SGWaAP
0.256azylová_politika2113 SGWaAP
0.387prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.388imigrácia10830 SGWaAP
0.485imigračná2654 SGWaAP
0.504prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.513migračná11689 SGWaAP
0.521azylová1403 SGWaAP
0.535migračná_kríza5829 SGWaAP
0.541utečenecká3814 SGWaAP
0.576utečenecká_kríza6840 SGWaAP
0.603kancelárka_Merkelová1510 SGWaAP
0.609Merkelová27452 SGWaAP
0.610vízová2940 SGWaAP
0.610politika862637 SGWaAP
0.610ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.618zahraničnopolitická5070 SGWaAP
0.619penzijná_reforma1058 SGWaAP
0.621imigrant28985 SGWaAP
0.621reštriktívna2829 SGWaAP