Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imigračná2654 SGWaAP
0.401prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.455vízová2940 SGWaAP
0.482migračná11689 SGWaAP
0.485imigračná_politika2081 SGWaAP
0.485imigrácia10830 SGWaAP
0.489utečenecká3814 SGWaAP
0.493azylová1403 SGWaAP
0.500prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.503imigračný4317 SGWaAP
0.541emigračná757 SGWaAP
0.542imigračné856 SGWaAP
0.561azylová_politika2113 SGWaAP
0.570ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.578prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.580imigrant28985 SGWaAP
0.581nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.592ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.613nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.614migračná_kríza5829 SGWaAP
0.618migrant70022 SGWaAP
0.645ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.645utečenec119902 SGWaAP
0.653utečenecká_kríza6840 SGWaAP
0.655utečenecký902 SGWaAP
0.659nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.662nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.665ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.666cudzinecká881 SGWaAP
0.679prisťahovalecké434 SGWaAP
0.680prisťahovalec30190 SGWaAP
0.683nelegálne_prisťahovalectvo629 SGWaAP
0.683imigračný_úradník775 SGWaAP
0.689vízová_povinnosť4499 SGWaAP
0.692vízový2038 SGWaAP
0.694azylant4712 SGWaAP
0.695Obamova_administratíva1885 SGWaAP
0.697euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.697bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.702migračný_tok1261 SGWaAP
0.703protiteroristický2193 SGWaAP
0.705vízový_režim1310 SGWaAP