Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imigrácia10830 SGWaAP
0.189prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.388imigračná_politika2081 SGWaAP
0.412prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.438imigrant28985 SGWaAP
0.459migrácia60712 SGWaAP
0.471ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.482prisťahovalec30190 SGWaAP
0.485imigračná2654 SGWaAP
0.520azylová_politika2113 SGWaAP
0.528nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.547migrant70022 SGWaAP
0.547migračná11689 SGWaAP
0.553ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.556utečenecká3814 SGWaAP
0.556nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.569nelegálne_prisťahovalectvo629 SGWaAP
0.575ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.580utečenec119902 SGWaAP
0.582migračná_kríza5829 SGWaAP