Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imanentný897 SGWaAP
0.422imanentná1341 SGWaAP
0.464transcendentný1560 SGWaAP
0.469dialektický1881 SGWaAP
0.539metafyzický3257 SGWaAP
0.544gnozeologický486 SGWaAP
0.545pojmový1387 SGWaAP
0.547ontologická2011 SGWaAP
0.555noetický500 SGWaAP
0.556semiotický874 SGWaAP
0.558ontologický1966 SGWaAP
0.559transcendentálny1283 SGWaAP
0.563intencionálny494 SGWaAP
0.571absolutizácia709 SGWaAP
0.573celostnosť680 SGWaAP
0.574časovosť733 SGWaAP
0.578inherentná707 SGWaAP
0.591dialektická2001 SGWaAP
0.594vôľový795 SGWaAP
0.596postulovať1656 SGWaAP
0.601paradigmatický692 SGWaAP
0.601axiologický571 SGWaAP