Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imanentná1341 SGWaAP
0.422imanentný897 SGWaAP
0.476ontologická2011 SGWaAP
0.488inherentná707 SGWaAP
0.515celostnosť680 SGWaAP
0.528bytostná3398 SGWaAP
0.532dialektická2001 SGWaAP
0.545transcendentná1465 SGWaAP
0.592súcno2864 SGWaAP
0.597protirečivosť1249 SGWaAP
0.600axiologická542 SGWaAP
0.602apriórna1027 SGWaAP
0.607transcendencia2468 SGWaAP
0.612absolutizácia709 SGWaAP
0.613pojmová1980 SGWaAP
0.613dialektický1881 SGWaAP
0.617časovosť733 SGWaAP
0.622postulovať1656 SGWaAP
0.623diskurzívna839 SGWaAP