Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000iluzórna2372 SGWaAP
0.396iluzórny1637 SGWaAP
0.496ilúzia74791 SGWaAP
0.496iluzórne1229 SGWaAP
0.510klamná2367 SGWaAP
0.511iluzórne729 SGWaAP
0.530utopická2272 SGWaAP
0.544iracionálna4317 SGWaAP
0.550chiméra3703 SGWaAP
0.554utópia14311 SGWaAP
0.563utopistická911 SGWaAP
0.563fatamorgána2893 SGWaAP
0.577pomýlená4050 SGWaAP
0.580nereálna10509 SGWaAP
0.587transcendentná1465 SGWaAP
0.598domnelá3559 SGWaAP
0.601fantazmagória1831 SGWaAP
0.601efemérna492 SGWaAP
0.611akási175209 SGWaAP
0.620idealistická2200 SGWaAP
0.622metafyzická3950 SGWaAP
0.623naivná19994 SGWaAP
0.625bezbrehá3337 SGWaAP
0.625pominuteľná2162 SGWaAP
0.627zvrátená7898 SGWaAP