Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ilustračné_foto9850 SGWaAP
0.229Ilustračný_foto1167 SGWaAP
0.317Foto39359 SGWaAP
0.378ilustračná_snímka3388 SGWaAP
0.416Ilustračný662 SGWaAP
0.439foto374908 SGWaAP
0.470ilustračné2717 SGWaAP
0.521Zdroj29307 SGWaAP
0.545SITA86724 SGWaAP
0.558archívne_foto996 SGWaAP
0.585sita67543 SGWaAP
0.602Archívny_foto610 SGWaAP
0.618AP44117 SGWaAP