Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ilegalita3654 SGWaAP
0.585komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.586exil17013 SGWaAP
0.603perzekúcia7796 SGWaAP
0.606komunistická80095 SGWaAP
0.614KSČ23660 SGWaAP
0.619emigrácia17801 SGWaAP
0.624ilegálna11725 SGWaAP
0.624disent4359 SGWaAP
0.631KSS34967 SGWaAP
0.634odbojová2564 SGWaAP
0.639komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.641samizdat4622 SGWaAP
0.644protikomunistická1082 SGWaAP
0.652disidentská1109 SGWaAP
0.653emigrovať19070 SGWaAP
0.660totalita30502 SGWaAP
0.660láger4298 SGWaAP
0.660odboj22579 SGWaAP
0.662disidentské542 SGWaAP
0.664komunistický_režim23926 SGWaAP
0.671HSĽS7376 SGWaAP
0.676internácia1287 SGWaAP