Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.169nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.177ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.178nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.293ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.326migrant70022 SGWaAP
0.346nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.365utečenec119902 SGWaAP
0.391imigrant28985 SGWaAP
0.430azylant4712 SGWaAP
0.441sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.445prisťahovalec30190 SGWaAP
0.501Sýrčan7460 SGWaAP
0.514prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.536azyl40711 SGWaAP
0.540prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.553imigrácia10830 SGWaAP
0.560prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.565pašerák10245 SGWaAP
0.570utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.577utečenecký902 SGWaAP