Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.176nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.244ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.280nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.293ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.296migrant70022 SGWaAP
0.305nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.358utečenec119902 SGWaAP
0.447azylant4712 SGWaAP
0.468sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.484imigrant28985 SGWaAP
0.527Sýrčan7460 SGWaAP
0.556ilegálna_migrácia762 SGWaAP
0.559azyl40711 SGWaAP
0.560záchytný_tábor1367 SGWaAP
0.566nelegálna_migrácia3062 SGWaAP
0.577pašerák10245 SGWaAP
0.579utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.582prevádzač5869 SGWaAP
0.589prisťahovalec30190 SGWaAP
0.598readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.608utečenecký902 SGWaAP