Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.170nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.177ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.201nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.244ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.282migrant70022 SGWaAP
0.324nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.365imigrant28985 SGWaAP
0.373utečenec119902 SGWaAP
0.425sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.453azylant4712 SGWaAP
0.462prisťahovalec30190 SGWaAP
0.498Sýrčan7460 SGWaAP
0.554prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.570imigračná2654 SGWaAP
0.571prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.575imigrácia10830 SGWaAP
0.576azyl40711 SGWaAP
0.576Iračan9038 SGWaAP
0.587imigračný4317 SGWaAP
0.588utečenecký_tábor9255 SGWaAP