Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ignorancia5190 SGWaAP
0.304arogancia24083 SGWaAP
0.315ignorantstvo1200 SGWaAP
0.337ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.359tuposť3460 SGWaAP
0.366nevšímavosť4283 SGWaAP
0.384nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.392arogantnosť1322 SGWaAP
0.394zadubenosť887 SGWaAP
0.411nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.415alibizmus5207 SGWaAP
0.418neodbornosť1938 SGWaAP
0.433nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.434nevedomosť28435 SGWaAP
0.438ignorovanie12456 SGWaAP
0.443povrchnosť7196 SGWaAP
0.457neznalosť20235 SGWaAP
0.457bezcitnosť2602 SGWaAP
0.462benevolencia1777 SGWaAP
0.464naivita15517 SGWaAP