Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideovo5507 SGWaAP
0.317ideologicky8080 SGWaAP
0.405hodnotovo4956 SGWaAP
0.433myšlienkovo3733 SGWaAP
0.449programovo9900 SGWaAP
0.478politicky59897 SGWaAP
0.489názorovo4742 SGWaAP
0.519svetonázorovo414 SGWaAP
0.534ideové3864 SGWaAP
0.540pravicovo2617 SGWaAP
0.542nacionálne766 SGWaAP
0.547ľavicovo2169 SGWaAP
0.552filozoficky4719 SGWaAP
0.559ideová8337 SGWaAP
0.559vyhranene606 SGWaAP
0.560nacionalisticky833 SGWaAP
0.578ideový11757 SGWaAP
0.584obsahovo19327 SGWaAP
0.598umelecky19466 SGWaAP
0.607národno2973 SGWaAP
0.619ideologický19546 SGWaAP
0.620mocensky2589 SGWaAP
0.620metodologicky1385 SGWaAP
0.623intelektuálne6414 SGWaAP
0.623charakterovo2066 SGWaAP