Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideový11757 SGWaAP
0.415ideologický19546 SGWaAP
0.462ideové3864 SGWaAP
0.485ideová8337 SGWaAP
0.514myšlienkový17976 SGWaAP
0.539svetonázorový1242 SGWaAP
0.550filozofický23675 SGWaAP
0.578ideovo5507 SGWaAP
0.584názorový8710 SGWaAP
0.585politický357480 SGWaAP
0.589humanistický4879 SGWaAP
0.590modernistický1638 SGWaAP
0.592marxistický3814 SGWaAP
0.599utopický2538 SGWaAP
0.611nacionálny2577 SGWaAP
0.622hodnotový15117 SGWaAP
0.623racionalistický771 SGWaAP
0.628inšpirátor1654 SGWaAP
0.633postmoderný4382 SGWaAP
0.635marxizmus13099 SGWaAP
0.638intelektuálny15746 SGWaAP
0.641principiálny5119 SGWaAP
0.643ideológ6864 SGWaAP