Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideové3864 SGWaAP
0.360ideologické6710 SGWaAP
0.391myšlienkové4110 SGWaAP
0.424humanistické2443 SGWaAP
0.443svetonázorové679 SGWaAP
0.444názorové1469 SGWaAP
0.462ideový11757 SGWaAP
0.466filozofické10273 SGWaAP
0.480ideová8337 SGWaAP
0.502hodnotové4796 SGWaAP
0.504politické122191 SGWaAP
0.526marxistické1330 SGWaAP
0.527dejinné2026 SGWaAP
0.529významové2465 SGWaAP
0.534ideovo5507 SGWaAP
0.554obsahové4006 SGWaAP
0.557ľavicové5710 SGWaAP
0.558modernistické525 SGWaAP
0.564metodologické1251 SGWaAP
0.571pragmatické3924 SGWaAP
0.580kompozičné1883 SGWaAP
0.588konceptuálne2262 SGWaAP
0.589postmoderné1489 SGWaAP
0.592idealistické858 SGWaAP
0.592angažované1363 SGWaAP
0.594žánrové4070 SGWaAP
0.595nacionálne837 SGWaAP
0.596mravné6459 SGWaAP
0.597literárnohistorické615 SGWaAP
0.598nacionalistické2398 SGWaAP
0.600intelektuálne8438 SGWaAP
0.601vyhranené1135 SGWaAP
0.604výrazové829 SGWaAP
0.605sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.606politologické715 SGWaAP
0.606dialektické768 SGWaAP
0.608literárne43083 SGWaAP
0.609dogmatické1377 SGWaAP
0.609pravicové4594 SGWaAP
0.614výtvarné32731 SGWaAP
0.614feministické1359 SGWaAP
0.614autorovo6670 SGWaAP
0.620publicistické950 SGWaAP
0.620dramaturgické805 SGWaAP
0.624ideologický19546 SGWaAP
0.626osvietenské632 SGWaAP
0.627náboženské27478 SGWaAP
0.628metafyzické1496 SGWaAP
0.628surrealistické873 SGWaAP