Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideové3864 SGWaAP
0.360ideologické6710 SGWaAP
0.391myšlienkové4110 SGWaAP
0.424humanistické2443 SGWaAP
0.443svetonázorové679 SGWaAP
0.444názorové1469 SGWaAP
0.462ideový11757 SGWaAP
0.466filozofické10273 SGWaAP
0.480ideová8337 SGWaAP
0.502hodnotové4796 SGWaAP
0.504politické122191 SGWaAP
0.526marxistické1330 SGWaAP
0.527dejinné2026 SGWaAP
0.529významové2465 SGWaAP
0.534ideovo5507 SGWaAP
0.554obsahové4006 SGWaAP
0.557ľavicové5710 SGWaAP
0.558modernistické525 SGWaAP
0.564metodologické1251 SGWaAP
0.571pragmatické3924 SGWaAP
0.580kompozičné1883 SGWaAP
0.588konceptuálne2262 SGWaAP
0.589postmoderné1489 SGWaAP
0.592idealistické858 SGWaAP
0.592angažované1363 SGWaAP