Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideová8337 SGWaAP
0.378ideologická17229 SGWaAP
0.460hodnotová9496 SGWaAP
0.473svetonázorová2059 SGWaAP
0.480ideové3864 SGWaAP
0.485ideový11757 SGWaAP
0.506názorová8979 SGWaAP
0.524myšlienková11798 SGWaAP
0.556metodologická3939 SGWaAP
0.559ideovo5507 SGWaAP
0.587filozofická29642 SGWaAP
0.597ontologická2011 SGWaAP
0.597intelektuálna23968 SGWaAP
0.599urbanistická6624 SGWaAP
0.601štátoprávna1611 SGWaAP
0.603politická608959 SGWaAP
0.604konceptuálna2599 SGWaAP
0.611utilitárna534 SGWaAP
0.614modernistická1544 SGWaAP
0.615metafyzická3950 SGWaAP
0.615dramaturgická3719 SGWaAP
0.618antropologická2797 SGWaAP
0.618pojmová1980 SGWaAP
0.619idea110379 SGWaAP