Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideologicky8080 SGWaAP
0.293politicky59897 SGWaAP
0.317ideovo5507 SGWaAP
0.400hodnotovo4956 SGWaAP
0.413nacionalisticky833 SGWaAP
0.442mocensky2589 SGWaAP
0.460nacionálne766 SGWaAP
0.466pravicovo2617 SGWaAP
0.490názorovo4742 SGWaAP
0.495nábožensky7736 SGWaAP
0.499vyhranene606 SGWaAP
0.503ideologický19546 SGWaAP
0.507svetonázorovo414 SGWaAP
0.511ideológia68602 SGWaAP
0.516ľavicovo2169 SGWaAP
0.518programovo9900 SGWaAP
0.527ideologická17229 SGWaAP
0.528antikomunizmus1458 SGWaAP
0.530totalitne580 SGWaAP
0.531filozoficky4719 SGWaAP
0.544ideologické6710 SGWaAP
0.547socialisticky1950 SGWaAP
0.548liberálne3338 SGWaAP
0.550marxizmus13099 SGWaAP