Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideologický19546 SGWaAP
0.361politický357480 SGWaAP
0.371svetonázorový1242 SGWaAP
0.407nacionálny2577 SGWaAP
0.415ideový11757 SGWaAP
0.416marxistický3814 SGWaAP
0.421ideologická17229 SGWaAP
0.433ideologické6710 SGWaAP
0.439mocenský18956 SGWaAP
0.445ideológia68602 SGWaAP
0.445nacionalistický5917 SGWaAP
0.452dogmatický2709 SGWaAP
0.464antikomunizmus1458 SGWaAP
0.480názorový8710 SGWaAP
0.489marxizmus13099 SGWaAP
0.496oportunizmus2274 SGWaAP
0.503ideologicky8080 SGWaAP
0.504filozofický23675 SGWaAP
0.505revizionizmus1308 SGWaAP
0.508propagandistický4609 SGWaAP
0.510ateistický4237 SGWaAP
0.513ideológ6864 SGWaAP
0.513konfesionálny1197 SGWaAP
0.520náboženský79066 SGWaAP
0.522protináboženský560 SGWaAP