Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideologické6710 SGWaAP
0.338politické122191 SGWaAP
0.360ideové3864 SGWaAP
0.365marxistické1330 SGWaAP
0.369svetonázorové679 SGWaAP
0.391názorové1469 SGWaAP
0.414totalitné2380 SGWaAP
0.428propagandistické1593 SGWaAP
0.428ľavicové5710 SGWaAP
0.431dogmatické1377 SGWaAP
0.433stranícke6283 SGWaAP
0.433ideologický19546 SGWaAP
0.454nacionalistické2398 SGWaAP
0.457liberálne6296 SGWaAP
0.459komunistické8142 SGWaAP
0.461nacionálne837 SGWaAP
0.464ideologická17229 SGWaAP
0.474pravicové4594 SGWaAP
0.483ateistické1233 SGWaAP
0.491náboženské27478 SGWaAP
0.506filozofické10273 SGWaAP
0.514mocenské5133 SGWaAP
0.525humanistické2443 SGWaAP
0.527demagogické895 SGWaAP
0.528buržoázne1014 SGWaAP
0.531ideológia68602 SGWaAP
0.532myšlienkové4110 SGWaAP
0.533hodnotové4796 SGWaAP
0.537politologické715 SGWaAP
0.544ideologicky8080 SGWaAP
0.545antikomunizmus1458 SGWaAP
0.545materialistické1353 SGWaAP
0.546feministické1359 SGWaAP
0.552sektárske718 SGWaAP
0.552metodologické1251 SGWaAP
0.553anarchistické633 SGWaAP
0.553sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.554disidentské542 SGWaAP
0.556marxistická6571 SGWaAP
0.557idealistické858 SGWaAP
0.558oportunizmus2274 SGWaAP
0.561pragmatické3924 SGWaAP
0.562sekulárne1752 SGWaAP
0.562marxizmus13099 SGWaAP
0.565morálne31437 SGWaAP
0.569dejinné2026 SGWaAP
0.571boľševické1337 SGWaAP
0.575rasové2280 SGWaAP
0.576leninské412 SGWaAP