Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideologické6710 SGWaAP
0.338politické122191 SGWaAP
0.360ideové3864 SGWaAP
0.365marxistické1330 SGWaAP
0.369svetonázorové679 SGWaAP
0.391názorové1469 SGWaAP
0.414totalitné2380 SGWaAP
0.428propagandistické1593 SGWaAP
0.428ľavicové5710 SGWaAP
0.431dogmatické1377 SGWaAP
0.433stranícke6283 SGWaAP
0.433ideologický19546 SGWaAP
0.454nacionalistické2398 SGWaAP
0.457liberálne6296 SGWaAP
0.459komunistické8142 SGWaAP
0.461nacionálne837 SGWaAP
0.464ideologická17229 SGWaAP
0.474pravicové4594 SGWaAP
0.483ateistické1233 SGWaAP
0.491náboženské27478 SGWaAP
0.506filozofické10273 SGWaAP
0.514mocenské5133 SGWaAP
0.525humanistické2443 SGWaAP
0.527demagogické895 SGWaAP
0.528buržoázne1014 SGWaAP