Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideologická17229 SGWaAP
0.378ideová8337 SGWaAP
0.418ideológia68602 SGWaAP
0.421ideologický19546 SGWaAP
0.422propagandistická4384 SGWaAP
0.433dogmatická2399 SGWaAP
0.435politická608959 SGWaAP
0.444antikomunistická987 SGWaAP
0.447marxistická6571 SGWaAP
0.449svetonázorová2059 SGWaAP
0.462mocenská17357 SGWaAP
0.464ideologické6710 SGWaAP
0.465antikomunizmus1458 SGWaAP
0.476nacionálna2433 SGWaAP
0.476politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.477hodnotová9496 SGWaAP
0.478demagogická1288 SGWaAP
0.481propaganda58977 SGWaAP
0.497marxizmus13099 SGWaAP
0.505totalitná8415 SGWaAP
0.506oportunizmus2274 SGWaAP
0.515názorová8979 SGWaAP
0.516ateistická3763 SGWaAP
0.518revizionistická753 SGWaAP