Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideológia68602 SGWaAP
0.251totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.392marxizmus13099 SGWaAP
0.393liberalizmus19638 SGWaAP
0.408marxistická6571 SGWaAP
0.418ideologická17229 SGWaAP
0.423liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.427nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.432totalitarizmus2624 SGWaAP
0.445boľševizmus3476 SGWaAP
0.445ideologický19546 SGWaAP
0.447nacionalizmus26046 SGWaAP
0.456doktrína22519 SGWaAP
0.461totalitná8415 SGWaAP
0.463svetonázor16564 SGWaAP
0.465antikomunizmus1458 SGWaAP
0.470nacistická_ideológia910 SGWaAP