Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ideológ6864 SGWaAP
0.356marxista5377 SGWaAP
0.383propagandista2601 SGWaAP
0.417marxistický3814 SGWaAP
0.418revolucionár13003 SGWaAP
0.436ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.441intelektuál31790 SGWaAP
0.464reformátor10675 SGWaAP
0.465apologét729 SGWaAP
0.472ľavičiar11215 SGWaAP
0.473reakcionár676 SGWaAP
0.483demagóg3233 SGWaAP
0.485internacionalista776 SGWaAP
0.488revizionista744 SGWaAP
0.490osvietenec2494 SGWaAP
0.496antikomunista1676 SGWaAP
0.498apologéta721 SGWaAP
0.503šovinista1656 SGWaAP
0.505marxizmus13099 SGWaAP
0.509čechoslovakista1225 SGWaAP
0.509agitátor2376 SGWaAP
0.513liberál38834 SGWaAP