Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idealizmus5687 SGWaAP
0.281pragmatizmus5424 SGWaAP
0.306racionalizmus3906 SGWaAP
0.346pozitivizmus2987 SGWaAP
0.382konzervativizmus7677 SGWaAP
0.393materializmus9225 SGWaAP
0.397nihilizmus3239 SGWaAP
0.412humanizmus17405 SGWaAP
0.413pacifizmus1171 SGWaAP
0.414kriticizmus766 SGWaAP
0.419mysticizmus2351 SGWaAP
0.428dogmatizmus2038 SGWaAP
0.434idealistický2557 SGWaAP
0.435realizmus17755 SGWaAP
0.439naturalizmus2845 SGWaAP
0.441skepticizmus4907 SGWaAP
0.444oportunizmus2274 SGWaAP
0.453individualizmus8799 SGWaAP
0.459objektivizmus476 SGWaAP
0.461voluntarizmus681 SGWaAP
0.463materialistický3326 SGWaAP
0.465idealista5821 SGWaAP
0.473anarchizmus1903 SGWaAP
0.474marxizmus13099 SGWaAP
0.475liberalizmus19638 SGWaAP
0.475subjektivizmus1824 SGWaAP
0.481fatalizmus1371 SGWaAP
0.482symbolizmus4007 SGWaAP
0.486idealistická2200 SGWaAP
0.488relativizmus5097 SGWaAP
0.489egoizmus16497 SGWaAP
0.489kolektivizmus1831 SGWaAP
0.490demokratizmus1136 SGWaAP
0.491utopizmus451 SGWaAP
0.491existencializmus2174 SGWaAP
0.492fanatizmus8065 SGWaAP
0.495iracionalizmus471 SGWaAP
0.499utilitarizmus1208 SGWaAP
0.501agnosticizmus1002 SGWaAP
0.504empirizmus1104 SGWaAP
0.504ateizmus16464 SGWaAP
0.509racionalistický771 SGWaAP
0.509altruizmus3363 SGWaAP
0.512svetonázor16564 SGWaAP
0.513nacionalizmus26046 SGWaAP