Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idealizmus5687 SGWaAP
0.281pragmatizmus5424 SGWaAP
0.306racionalizmus3906 SGWaAP
0.346pozitivizmus2987 SGWaAP
0.382konzervativizmus7677 SGWaAP
0.393materializmus9225 SGWaAP
0.397nihilizmus3239 SGWaAP
0.412humanizmus17405 SGWaAP
0.413pacifizmus1171 SGWaAP
0.414kriticizmus766 SGWaAP
0.419mysticizmus2351 SGWaAP
0.428dogmatizmus2038 SGWaAP
0.434idealistický2557 SGWaAP
0.435realizmus17755 SGWaAP
0.439naturalizmus2845 SGWaAP
0.441skepticizmus4907 SGWaAP
0.444oportunizmus2274 SGWaAP
0.453individualizmus8799 SGWaAP
0.459objektivizmus476 SGWaAP
0.461voluntarizmus681 SGWaAP
0.463materialistický3326 SGWaAP
0.465idealista5821 SGWaAP
0.473anarchizmus1903 SGWaAP
0.474marxizmus13099 SGWaAP