Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idealisticky761 SGWaAP
0.474materialisticky959 SGWaAP
0.514abstraktne2325 SGWaAP
0.517egoisticky1682 SGWaAP
0.518negativisticky552 SGWaAP
0.536filozoficky4719 SGWaAP
0.539pragmaticky6551 SGWaAP
0.541naivne17821 SGWaAP
0.542pateticky3397 SGWaAP
0.555detinsky2064 SGWaAP
0.568cynicky4321 SGWaAP
0.572humanisticky714 SGWaAP
0.573sebecky3358 SGWaAP
0.577mysticky1252 SGWaAP
0.577pesimisticky2770 SGWaAP
0.581zvrátene672 SGWaAP
0.589svetsky610 SGWaAP
0.590sentimentálne1441 SGWaAP
0.603malicherne456 SGWaAP
0.603idealista5821 SGWaAP
0.603idealistická2200 SGWaAP
0.604socialisticky1950 SGWaAP
0.606metafyzicky497 SGWaAP
0.606prízemne426 SGWaAP
0.608infantilne1111 SGWaAP