Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idealistický2557 SGWaAP
0.398racionalistický771 SGWaAP
0.401materialistický3326 SGWaAP
0.416idealista5821 SGWaAP
0.434idealizmus5687 SGWaAP
0.442marxistický3814 SGWaAP
0.443utopický2538 SGWaAP
0.446idealistická2200 SGWaAP
0.482humanistický4879 SGWaAP
0.492slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.493anarchistický1321 SGWaAP
0.494utopistický734 SGWaAP
0.516egocentrický1625 SGWaAP
0.521idealistické858 SGWaAP
0.521dogmatický2709 SGWaAP
0.522pragmatický10466 SGWaAP
0.536naivný28065 SGWaAP
0.537pacifistický489 SGWaAP
0.538ateistický4237 SGWaAP
0.546pomýlený4997 SGWaAP
0.547individualistický1468 SGWaAP
0.548racionalizmus3906 SGWaAP
0.550racionalista1259 SGWaAP
0.552intelektuálsky569 SGWaAP