Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idealistické858 SGWaAP
0.393materialistické1353 SGWaAP
0.415utopické731 SGWaAP
0.488marxistické1330 SGWaAP
0.503sentimentálne1072 SGWaAP
0.505metafyzické1496 SGWaAP
0.508dogmatické1377 SGWaAP
0.512idealistická2200 SGWaAP
0.512protirečivé1265 SGWaAP
0.520humanistické2443 SGWaAP
0.521idealistický2557 SGWaAP
0.528egoistické1715 SGWaAP
0.528úzkoprsé411 SGWaAP
0.528pragmatické3924 SGWaAP
0.531svetonázorové679 SGWaAP
0.545dialektické768 SGWaAP
0.545individualistické489 SGWaAP
0.546skeptické1045 SGWaAP
0.546patetické1957 SGWaAP
0.546cynické2161 SGWaAP
0.550pomýlené2831 SGWaAP
0.552sebecké3637 SGWaAP
0.553filozofické10273 SGWaAP
0.557ideologické6710 SGWaAP
0.558racionalistický771 SGWaAP