Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idealistická2200 SGWaAP
0.373utopická2272 SGWaAP
0.374utopistická911 SGWaAP
0.430materialistická3135 SGWaAP
0.446idealistický2557 SGWaAP
0.475racionalistická730 SGWaAP
0.484naivná19994 SGWaAP
0.486idealizmus5687 SGWaAP
0.488pomýlená4050 SGWaAP
0.512idealistické858 SGWaAP
0.525pozitivistická722 SGWaAP
0.528individualistická1297 SGWaAP
0.529dogmatická2399 SGWaAP
0.531metafyzická3950 SGWaAP
0.541marxistická6571 SGWaAP
0.552utopický2538 SGWaAP
0.557pragmatická6775 SGWaAP
0.558humanistická6387 SGWaAP
0.563materialistický3326 SGWaAP
0.565egocentrická798 SGWaAP
0.567racionalizmus3906 SGWaAP
0.567dualistická660 SGWaAP
0.572naturalistická1303 SGWaAP