Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idealista5821 SGWaAP
0.348cynik3635 SGWaAP
0.361pragmatik3856 SGWaAP
0.373realista11142 SGWaAP
0.377materialista3595 SGWaAP
0.382utopista1035 SGWaAP
0.395fantasta1282 SGWaAP
0.395racionalista1259 SGWaAP
0.416idealistický2557 SGWaAP
0.422marxista5377 SGWaAP
0.429nihilista865 SGWaAP
0.429pacifista2310 SGWaAP
0.438egoista5699 SGWaAP
0.464naivný28065 SGWaAP
0.465idealizmus5687 SGWaAP
0.470karierista2493 SGWaAP
0.477intelektuál31790 SGWaAP
0.480pesimista9148 SGWaAP
0.483romantik9387 SGWaAP
0.485optimista24873 SGWaAP
0.485oportunista2613 SGWaAP
0.487humanista12396 SGWaAP
0.496moralista2886 SGWaAP
0.499individualista3173 SGWaAP