Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000idea110379 SGWaAP
0.472myšlienka796557 SGWaAP
0.531ideológia68602 SGWaAP
0.587utopická2272 SGWaAP
0.611vízia142863 SGWaAP
0.613téza38416 SGWaAP
0.619ideová8337 SGWaAP
0.636filozofia190327 SGWaAP
0.641idealistická2200 SGWaAP
0.644ideový11757 SGWaAP
0.646humanizmus17405 SGWaAP
0.646dichotómia1796 SGWaAP
0.649marxizmus13099 SGWaAP
0.650ideál75641 SGWaAP
0.650humanistická6387 SGWaAP
0.653doktrína22519 SGWaAP
0.654premisa7942 SGWaAP
0.657koncepcia195314 SGWaAP
0.657étos3855 SGWaAP
0.662idealizmus5687 SGWaAP
0.662utopický2538 SGWaAP
0.662dialektika4899 SGWaAP
0.663paradigma13840 SGWaAP