Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.274vodná_elektráreň15943 SGWaAP
0.381hydrocentrála1003 SGWaAP
0.407elektráreň105944 SGWaAP
0.440priehrada39807 SGWaAP
0.460prečerpávacia_vodná757 SGWaAP
0.490prečerpávacia716 SGWaAP
0.494atómová_elektráreň9298 SGWaAP
0.505prečerpávacia_stanica1472 SGWaAP
0.513veterná_elektráreň7341 SGWaAP
0.514jadrová_elektráreň32351 SGWaAP
0.525uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.530plavebná_komora2997 SGWaAP
0.535solárna_elektráreň3570 SGWaAP
0.549rafinéria14105 SGWaAP
0.558ropná_rafinéria825 SGWaAP
0.560vodná_nádrž32966 SGWaAP
0.564veterná_turbína3900 SGWaAP
0.565paroplynová_elektráreň885 SGWaAP
0.572turbína17689 SGWaAP
0.574uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.585hlinikáreň2010 SGWaAP
0.588elektrárenská2098 SGWaAP
0.589zásobáreň_pitná751 SGWaAP