Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hutníctvo6626 SGWaAP
0.256baníctvo16576 SGWaAP
0.341metalurgia3106 SGWaAP
0.377hutnícky5309 SGWaAP
0.383sklárstvo1094 SGWaAP
0.397strojárstvo19092 SGWaAP
0.421sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.428drevárstvo1109 SGWaAP
0.434strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.445drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.450ťažobný_priemysel2440 SGWaAP
0.458hutnícke1121 SGWaAP
0.464kovospracujúci1028 SGWaAP
0.472zlievarenstvo496 SGWaAP
0.476strojársky10701 SGWaAP
0.495geológia11940 SGWaAP
0.498papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.499hutnícka5841 SGWaAP
0.509drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.512kožiarsky1684 SGWaAP
0.520železiarska1209 SGWaAP