Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hutnícky5309 SGWaAP
0.326metalurgický1486 SGWaAP
0.331strojársky10701 SGWaAP
0.372oceliarsky2425 SGWaAP
0.377drevospracujúci1525 SGWaAP
0.377hutníctvo6626 SGWaAP
0.389kovospracujúci1028 SGWaAP
0.397drevársky4106 SGWaAP
0.399železiarsky2141 SGWaAP
0.424strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.429drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.437papierenský2836 SGWaAP
0.444kožiarsky1684 SGWaAP
0.448železiareň11114 SGWaAP
0.475hutnícke1121 SGWaAP
0.476elektrotechnický8231 SGWaAP
0.479hutnícka5841 SGWaAP
0.484obuvnícky2188 SGWaAP
0.485drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.489papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.490zlievarenský517 SGWaAP
0.493sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.495ťažobný_priemysel2440 SGWaAP
0.499kombinát2959 SGWaAP