Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hutnícke1121 SGWaAP
0.458hutníctvo6626 SGWaAP
0.460hutnícka5841 SGWaAP
0.475hutnícky5309 SGWaAP
0.534drevárske882 SGWaAP
0.544banícke5574 SGWaAP
0.547uhoľné977 SGWaAP
0.548metalurgický1486 SGWaAP
0.550sklárstvo1094 SGWaAP
0.560sklárske1642 SGWaAP
0.563sklárska4570 SGWaAP
0.568strojárske2352 SGWaAP
0.576zlievarenstvo496 SGWaAP
0.581baníctvo16576 SGWaAP
0.594strojársky10701 SGWaAP
0.595banské19812 SGWaAP
0.598železiareň11114 SGWaAP
0.599obuvnícke696 SGWaAP
0.608sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.609metalurgia3106 SGWaAP
0.612Hutnícky1039 SGWaAP
0.613strojárska15796 SGWaAP
0.614sklársky3158 SGWaAP