Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hutnícka5841 SGWaAP
0.440Hutnícky1039 SGWaAP
0.459strojárska15796 SGWaAP
0.460hutnícke1121 SGWaAP
0.461drevárska8166 SGWaAP
0.479hutnícky5309 SGWaAP
0.482oceliareň6912 SGWaAP
0.488železiareň11114 SGWaAP
0.494oceliarska2294 SGWaAP
0.499hutníctvo6626 SGWaAP
0.513metalurgická787 SGWaAP
0.520sklárska4570 SGWaAP
0.550železiarska1209 SGWaAP
0.560huta8930 SGWaAP
0.564zlievarenská748 SGWaAP
0.572banícka13781 SGWaAP
0.572metalurgický1486 SGWaAP
0.573metalurgia3106 SGWaAP
0.573zlievareň2070 SGWaAP
0.574železiareň_Podbrezová5732 SGWaAP
0.580banská32999 SGWaAP
0.580drevospracujúca836 SGWaAP
0.581elektrotechnická8536 SGWaAP
0.596baníctvo16576 SGWaAP