Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000huslistka3262 SGWaAP
0.117klaviristka4215 SGWaAP
0.193flautistka902 SGWaAP
0.203violončelistka693 SGWaAP
0.241gitaristka1569 SGWaAP
0.251sopranistka4971 SGWaAP
0.275skladateľka4649 SGWaAP
0.275hudobníčka5387 SGWaAP
0.286virtuózka626 SGWaAP
0.313operná_speváčka3068 SGWaAP
0.323mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.331pesničkárka2120 SGWaAP
0.332speváčka145347 SGWaAP
0.337harfistka551 SGWaAP
0.355sólistka6366 SGWaAP
0.360muzikantka643 SGWaAP
0.394operná_diva1064 SGWaAP
0.415pianistka911 SGWaAP
0.417organistka1297 SGWaAP
0.418umelkyňa20466 SGWaAP
0.430basgitaristka552 SGWaAP
0.431klavirista16624 SGWaAP
0.433bubeníčka577 SGWaAP