Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000husitský1649 SGWaAP
0.297husita4744 SGWaAP
0.303bratrík1544 SGWaAP
0.355husitská3015 SGWaAP
0.386husitské1106 SGWaAP
0.400husitské_vojsko604 SGWaAP
0.430kurucký1138 SGWaAP
0.460kurucká865 SGWaAP
0.475protireformácia1975 SGWaAP
0.491bratrícke442 SGWaAP
0.493stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.513kurucké744 SGWaAP
0.523turecký_vpád1141 SGWaAP
0.527cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.545križiacky1414 SGWaAP
0.546labanec676 SGWaAP
0.559turecké_vojsko1665 SGWaAP