Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000husitské_vojsko604 SGWaAP
0.295husita4744 SGWaAP
0.301bratrík1544 SGWaAP
0.327cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.333povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.343bratrícke442 SGWaAP
0.347kurucké744 SGWaAP
0.379turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.397uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.400husitský1649 SGWaAP
0.468kurucká865 SGWaAP
0.476vpád_Tatár681 SGWaAP
0.482nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.493husitské1106 SGWaAP
0.497žoldnierske401 SGWaAP
0.500vojsko112561 SGWaAP
0.504stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.512kurucký1138 SGWaAP
0.512nemecké_vojsko5142 SGWaAP