Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000husitské1106 SGWaAP
0.380husita4744 SGWaAP
0.386husitský1649 SGWaAP
0.392husitská3015 SGWaAP
0.398protireformácia1975 SGWaAP
0.416bratrícke442 SGWaAP
0.429bratrík1544 SGWaAP
0.446reformačné861 SGWaAP
0.470stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.493husitské_vojsko604 SGWaAP
0.501kurucké744 SGWaAP
0.505osmanské1116 SGWaAP
0.507franské659 SGWaAP
0.513revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.516sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.516križiacke950 SGWaAP
0.548reformácia15302 SGWaAP
0.551veľkomoravské2959 SGWaAP
0.562uhorské7705 SGWaAP
0.565povstanie74043 SGWaAP
0.566habsburské824 SGWaAP
0.567Přemyslovci929 SGWaAP