Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000husitská3015 SGWaAP
0.355husitský1649 SGWaAP
0.388husita4744 SGWaAP
0.392husitské1106 SGWaAP
0.476protireformácia1975 SGWaAP
0.486bratrík1544 SGWaAP
0.486kurucká865 SGWaAP
0.541husitské_vojsko604 SGWaAP
0.548stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.579reformácia15302 SGWaAP
0.585napoleonská566 SGWaAP
0.587protestantská8913 SGWaAP
0.588križiacka1359 SGWaAP
0.608turecký_vpád1141 SGWaAP
0.610franská1070 SGWaAP
0.610reformačná920 SGWaAP
0.616veľkomoravská4059 SGWaAP
0.618bratrícke442 SGWaAP
0.620križiacke950 SGWaAP