Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000husita4744 SGWaAP
0.201bratrík1544 SGWaAP
0.295husitské_vojsko604 SGWaAP
0.297husitský1649 SGWaAP
0.350cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.380husitské1106 SGWaAP
0.388husitská3015 SGWaAP
0.425turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.431Turek65818 SGWaAP
0.431kurucké744 SGWaAP
0.454protireformácia1975 SGWaAP
0.455uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.467bratrícke442 SGWaAP
0.475stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.477franské659 SGWaAP
0.481labanec676 SGWaAP
0.494kurucký1138 SGWaAP