Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000huriavk1382 SGWaAP
0.161hurhaj4354 SGWaAP
0.329lomoz3148 SGWaAP
0.395vresk2389 SGWaAP
0.409rámus2504 SGWaAP
0.430hrmot5736 SGWaAP
0.440vrava7847 SGWaAP
0.445virvar2242 SGWaAP
0.446ohlušujúci3324 SGWaAP
0.459rachot12878 SGWaAP
0.460krik52864 SGWaAP
0.496hukot11318 SGWaAP
0.527buchot6565 SGWaAP
0.529randál418 SGWaAP
0.531treskot1330 SGWaAP
0.532haravara757 SGWaAP
0.545kvikot425 SGWaAP
0.548výkrik54996 SGWaAP
0.549rehot4785 SGWaAP
0.554škrekot2066 SGWaAP
0.554kakofónia1021 SGWaAP
0.555ohlušujúce992 SGWaAP