Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hurhaj4354 SGWaAP
0.161huriavk1382 SGWaAP
0.268lomoz3148 SGWaAP
0.312rámus2504 SGWaAP
0.345vresk2389 SGWaAP
0.365krik52864 SGWaAP
0.382hrmot5736 SGWaAP
0.417rachot12878 SGWaAP
0.449buchot6565 SGWaAP
0.452hukot11318 SGWaAP
0.458vrava7847 SGWaAP
0.458randál418 SGWaAP
0.467frmol1516 SGWaAP
0.487virvar2242 SGWaAP
0.496ohlušujúci3324 SGWaAP
0.501rehot4785 SGWaAP
0.521treskot1330 SGWaAP
0.536výkrik54996 SGWaAP
0.546škrekot2066 SGWaAP
0.549chichot2914 SGWaAP
0.554nárek12654 SGWaAP