Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humorná9242 SGWaAP
0.212vtipná38924 SGWaAP
0.251úsmevná6400 SGWaAP
0.306komická11014 SGWaAP
0.358humorný8544 SGWaAP
0.408ironická4190 SGWaAP
0.413tragikomická2655 SGWaAP
0.417parodická821 SGWaAP
0.427groteskná3005 SGWaAP
0.432komika3124 SGWaAP
0.436žartovná2218 SGWaAP
0.451humorné3710 SGWaAP
0.458trefná3214 SGWaAP
0.470situačný_humor875 SGWaAP
0.476sarkastická1695 SGWaAP
0.487humorne3242 SGWaAP
0.492vtipný44966 SGWaAP
0.495vtipná_scénka1002 SGWaAP
0.495úsmevný5769 SGWaAP
0.495satirická4339 SGWaAP
0.495komediálna4068 SGWaAP
0.498groteska6498 SGWaAP
0.502situačná_komika761 SGWaAP