Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanizmus17405 SGWaAP
0.374racionalizmus3906 SGWaAP
0.397liberalizmus19638 SGWaAP
0.409osvietenstvo7952 SGWaAP
0.412idealizmus5687 SGWaAP
0.424relativizmus5097 SGWaAP
0.440humanistická6387 SGWaAP
0.446humanistický4879 SGWaAP
0.452sekularizmus3288 SGWaAP
0.456materializmus9225 SGWaAP
0.469konzervativizmus7677 SGWaAP
0.469humanista12396 SGWaAP
0.471anarchizmus1903 SGWaAP
0.475ateizmus16464 SGWaAP
0.477nihilizmus3239 SGWaAP
0.478pozitivizmus2987 SGWaAP
0.479nacionalizmus26046 SGWaAP
0.481pluralizmus5010 SGWaAP
0.492pacifizmus1171 SGWaAP
0.492demokratizmus1136 SGWaAP
0.493marxizmus13099 SGWaAP
0.503totalitarizmus2624 SGWaAP
0.507dogmatizmus2038 SGWaAP
0.508postmodernizmus1877 SGWaAP
0.509katolicizmus10809 SGWaAP
0.511étos3855 SGWaAP
0.511humanistické2443 SGWaAP
0.517osvietenec2494 SGWaAP
0.518kriticizmus766 SGWaAP
0.518fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.519kresťanstvo112019 SGWaAP
0.519internacionalizmus2044 SGWaAP
0.520individualizmus8799 SGWaAP
0.521pragmatizmus5424 SGWaAP
0.521ekumenizmus6626 SGWaAP
0.526kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.526hedonizmus2092 SGWaAP
0.528naturalizmus2845 SGWaAP
0.529osvietenská1933 SGWaAP
0.530ideológia68602 SGWaAP
0.535feminizmus9071 SGWaAP
0.535existencializmus2174 SGWaAP
0.537svetonázor16564 SGWaAP
0.537humanita7909 SGWaAP
0.538totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.541postmoderna6053 SGWaAP
0.542radikalizmus4674 SGWaAP