Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanizmus17405 SGWaAP
0.374racionalizmus3906 SGWaAP
0.397liberalizmus19638 SGWaAP
0.409osvietenstvo7952 SGWaAP
0.412idealizmus5687 SGWaAP
0.424relativizmus5097 SGWaAP
0.440humanistická6387 SGWaAP
0.446humanistický4879 SGWaAP
0.452sekularizmus3288 SGWaAP
0.456materializmus9225 SGWaAP
0.469konzervativizmus7677 SGWaAP
0.469humanista12396 SGWaAP
0.471anarchizmus1903 SGWaAP
0.475ateizmus16464 SGWaAP
0.477nihilizmus3239 SGWaAP
0.478pozitivizmus2987 SGWaAP
0.479nacionalizmus26046 SGWaAP
0.481pluralizmus5010 SGWaAP
0.492pacifizmus1171 SGWaAP
0.492demokratizmus1136 SGWaAP
0.493marxizmus13099 SGWaAP
0.503totalitarizmus2624 SGWaAP
0.507dogmatizmus2038 SGWaAP