Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanizácia4129 SGWaAP
0.482estetizácia1525 SGWaAP
0.568demokratizácia9510 SGWaAP
0.583ekonomizácia824 SGWaAP
0.585skvalitňovanie11992 SGWaAP
0.596edukácia16978 SGWaAP
0.622skvalitnenie36060 SGWaAP
0.635kultivovanie2995 SGWaAP
0.665profesionalizácia4354 SGWaAP
0.669intenzifikácia4362 SGWaAP
0.671debarierizácia895 SGWaAP
0.678celostný2820 SGWaAP
0.680individualizácia4897 SGWaAP
0.685racionalizácia11119 SGWaAP
0.691revitalizácia39257 SGWaAP
0.692dehumanizácia588 SGWaAP